Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  Over de Academies van hbs en gym heb ik niet eerder geschreven. Een mooi moment om de bezem te halen door alle academiefoto’s en ze op jaar te sorteren voor zover ik het kan achterhalen. Van die gelegenheid maak ik gebruik, om ze meteen op de site te zetten: http://www.fotoarchiefac.nl/index.php?option=com_igallery&view=category&igid=549&Itemid=260. Er zijn Academiefoto’s van vanaf 1931 tot en met 1965.

  HBS en gymnasium

  Tot de komst van de Mammoetwet (ingegaan in 1968, mulo, mms en hbs werden afgeschaft en vervangen door mavo, havo en vwo) was het AC opgedeeld in twee min of meer gescheiden werelden. Het gymnasium, dat vooral in en rond het slop huisde, en de hbs in de 100-, 200-, 300-gangen. Die scheiding begon al bij het toelatingsexamen (zie hieronder).

  De hbs had een eigen directeur: pater Gerver sj (foto 1); hij leek mij een wat stugge pater maar ik had geen gelegenheid hem beter te leren kennen. Het gym had om onduidelijke reden geen directeur maar een ‘rector gymnasii’, pater van Litsenburg (foto 2 bij de start van een fietsenrally).

  Elke afdeling had ook ‘eigen’ docenten, de hbs had leraren voor economie en handelsrekenen, vakken die op het gym niet bestonden. Omgekeerd had het gym dan weer Grieks, Latijn en filosofie. Maar ook sommige docenten Nederlands of Engels gaven vooral les op het ene dan wel andere schooltype.

  Om het plaatje te completeren: de hele school had als leiding een rector en een stuk of wat conrectoren, waaronder dus die rector gymnasii. De rector wisselde op onregelmatige momenten. Daarin had de school geen zeggenschap: de rector van het patershuis was automatisch ook rector van het AC en als de jezuïetenorde het tijd vond voor een nieuwe rector in het patershuis of op de school, kreeg de school of het patershuis dus een nieuwe rector. Geen sollicitaties en, voor zover ik weet, geen inspraak. Er is wel eens gefluisterd dat de Lits graag rector had willen zijn, maar de jezuïeten voelden de tijdgeest goed aan en kozen in 1968 voor een leek, Ludo Holleman (foto 3). Als ‘troostprijs’ werd de Lits voortaan rector gymnasii genoemd en had het AC dus eigenlijk twee rectoren. Zijn kamer was boven die van Holleman en ik gaf later weer Frans daarbovenop.

  twee Academies

  In de periode vóór 1968 kon je, als je de vierde of vijfde klas zat,  lid worden van een club waar spreekvaardigheid geoefend werd de Academie. Gym en hbs hadden natuurlijk elk hun eigen academie, die van de hbs heette Sint Bellarminus, die van het gym heette Sint Bernardus. Elke Academie had een academiebestuur en een moderator, uiteraard een van de paters. Het bestuur van een Academie werd voor zover ik mij kan herinneren niet gekozen, maar jaarlijks door de moderator bij elkaar gezocht. De bestuurders hadden een officieel lint en de voorzitter natuurlijk een hamer (foto 4).

  Als moderator zien we op de foto’s van Bellarminus pater Heesterbeek, plechtig in het midden gezeten, een dik verslagenboek in de handen (foto 5, deze foto is genomen op het terrein van Huize Katwijk). Zijn opvolger was pater Vaissier (foto 6), een jezuïet met paarse sokken (vertelde mij ooit Eric Eyffinger). Zijn zus, mevrouw Sons-Vaissier (foto 7), zou later meekomen naar het AC als lid van het docentencorps van de ‘Cornelis Jol’. Zij gaf Frans en was een leuk mens.

  In later jaren (maar nog voorafgaand aan zijn rectorschap, hij was aardrijkskundeleraar) werd Ludo Holleman moderator van Bellarminus (foto 3b) en pater Ruys (foto 8) van Bernardus.

  Een academiezitting had een vaste volgorde, waarvan ik me voornamelijk twee elementen herinner: de voordracht of lezing en de kritiek. De leden hielden beurtelings een voordracht over een zelf gekozen onderwerp. Van tevoren was een ander lid aangezocht (of aangewezen) om als eerste commentaar te leveren op de voordracht, waarna de overige aanwezigen vragen konden stellen. Het geheel was een bloedserieuze zaak, maar satire mocht en er werd dus ook gelachen (foto 9).

  Er zijn een paar foto’s van openbare zittingen met ouders, maar de kwaliteit ervan is nogal slecht. Meisjes waren er ook soms bij, ongetwijfeld van het Edith Stein (foto 10).

  Debating

  Ik had de foto’s van de toelatingsexamens al genummerd, toen ik bedacht dat spreekvaardigheid op het AC een vervolg kreeg in de debatingclub. De oudste debatingfoto’s zijn uit 1991. Toen ging een clubje onder leiding van Toon Verhoeven debaten in Edinburgh (foto 19). Of dat het begin was van de debatingclub op het AC is mij onbekend, zeker is dat Toon Verhoeven de club oprichtte. Op foto 20 bewaakt hij de spreektijd met een hotelbel. Foto 21 wilde ik jullie ook niet onthouden, Toon en Pauline Becker in hun jonge jaren. De bijeenkomsten vonden plaats in de prachtige ruimte boven de entreehal. Deze ruimte was vanaf de bouw de patersbibliotheek. Het was een Harry Potter-waardige ruimte met gietijzeren boekenrekken in twee verdiepingen (foto 22). Met een wenteltrapje kon je naar boven, helaas is daar geen foto van. Bij de boedelscheiding school # patershuis, werd deze antiquarische bibliotheek ontmanteld, maar de ruimte behield de oorspronkelijke functie van bibliotheek, nu als leerlingenbibliotheek (foto 23) die ook altijd het domein van Toon is geweest.

  Hier werden de debatingavonden gehouden (foto 24).  In 2000 werd er de mooiste personeelskamer van Nederland van gemaakt, maar de glas-in-loodramen werden helaas gesloopt (foto 25).

  Toelatingsexamens

  Ik noemde de toelatingsexamens in de tweede alinea, een leuk onderwerp. Toen de CITO-toetsen nog niet waren uitgevonden, was een toelatingsexamen verplicht als je tot het AC wilde worden toegelaten. Een schooladvies was kennelijk niet voldoende. Alle toekomstige eersteklassers (6e klas lagere school) verzamelden op de cour en werd gezegd dat wie voor de HBS kwam bij het trapje bij het Klein Soho moesten verzamelen (foto 11), toekomstige gymnasiasten bij het trapje bij de gymzalen (foto 12). Omdat ik aan die toelatingsexamens dacht, ging ik even bij de foto’s kijken. Dat viel niet tegen, er zijn bijna 100 foto’s uit de jaren 1953 t/m 1958. Dus wie toen toelatingsexamen deed moet gauw even naar de site (www.fotoarchiefac.nl). Ik kwam mezelf maar liefst drie keer tegen, met Wout de Lange vooraan.

  Foto 13 laat zien dat alles strak was georganiseerd, namen op het bord inclusief de aanduiding raam- of deurkant.

  Op enkele foto’s is goed te zien dat de mooie stenen toegangspoort naar de cour er niet altijd gestaan heeft. In 1955 was het nog een ijzeren hek met kippengaas (foto 14). Inmiddels is de stenen poort met staken hek ook weer afgebroken omdat de hoogwerkers voor de latere verbouwing er niet door konden. Onder Klein Soho hingen publicatieborden waarop de prefect (de ordepater) mededelingen deed en waar elke klas een eigen plek had (foto 15). Bij het gymtrapje hingen borden waarop de verschillende AC-clubs waaronder V.A.C., nog niet gefuseerd, en Plons en TAC en GroenGeel aankondigingen prikten (foto 16).

   

  Nieuw op de site www.fotoarchiefac.nl

  Al lang beloof ik dat ook jongere oud-leerlingen nog aan hun trekken gaan komen. Natuurlijk staan alle klassenfoto’s tot en met 2016 op de site, maar foto’s van na 2000, gemaakt in klassen, tijdens AC-weken of AC-dagen, bij kerst en paasvieringen, feesten of tijdens reizen, werden wel aan mij aangeleverd maar lagen nog steeds te wachten. Van Paul Mengelberg en Guido Spekenbrink kreeg ik een flinke stapel cd’s en dvd’s van de jaren 2001-2010. Enige ordening was wel gewenst, daarbij kreeg ik hulp van Ton van Rijn.

  Het eindresultaat is de categorie <na 2000> op de fotosite onderverdeeld in schoolbevolking (per schooljaar), onderwijs, AC-dagen, Action-sports, Kerst en Pasen en  gebouw. De AC-kampen uit die tijd zijn al eerder bij de categorie kampen gezet. De leden van de Facebookgroep <fotoarchiefac.nl>  weten al langer dat de jaren na 2000 aan de beurt zijn. Vreemd genoeg heb ik van de jaren na 2010 geen enkele foto, ik houd me aanbevolen!

  Ino Mulders

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  Nu de rest

  Even terug naar mijn artikel van december 2009. Daar schreef ik dat er een tweede site moet komen naast de site van het gemeentearchief Den Haag (www.haagsescholen.nl) waar foto's te vinden zijn van examenklassen (5 hbs, 6 gym, 4 mavo, 5havo 6 vwo). Haagsescholen is voor klassenfoto's geschikt, maar niet voor al het andere fotomateriaal in het archief. Dan denk ik aan foto's van het gebouw, van clubs, van het rijke roomse leven, van academies, retraites, buitenlesactiviteiten, klassenavonden, debating, fietsenrally's, lessituaties, examens en nog veel meer. Bijvoorbeeld een merkwaardige foto van leerlingen van het AC die intern in 'Huize Katwijk' verbleven, het huidige Europol, of de foto waar het veld wordt gerenoveerd. Er lagen fundamenten in voor wat een joekel van een kapel had moeten worden en die moesten er uit, ofde leerlingen van gym VIB die zichzelf uitbeeldden, of de leerlingensociëteit in de kelder met de naam Stockpaerdtje die soms opleefde maar dan al snel weer werd gesloten wegens zooi en drankgebruik, of de foto van 'Groot Soho', de overblijfruimte in het slop die later bibliotheek werd en daarna omgebouwd tot lokalen en het brandje in de stookkelder met pater Ruys met sigaar of de Madagascaractie toen leerlingen met gekleurde borden het eiland in zee probeerden af te beelden. En zo kan ik dus nog een paar duizend foto's doorgaan.

  De domeinnaam heb ik alvast gekocht: www.fotoarchiefAC.nl . Nu ben ik op zoek naar een oud-leerling met verstand van het maken van een fotosite. Een eenvoudige site met ongeveer 100 verschillende hoofdstukken en per hoofdstuk een paar tot meer dan honderd foto's. Het kan niet anders of er zijn oud-AC’ers met kennis van zaken. Ik houd me warm aanbevolen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

  Ino Mulders

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  Foto's op www.haagsescholen.nl

  Sinds eind 2009 is een klein maar niet onbelangrijk deel van het fotoarchief voor iedereen online toegankelijk geworden. Ruim 800 foto’s, voornamelijk van examenklassen (4M, 5H, 6V) zijn te vinden op www.haagsescholen.nl . Iedereen kan namen bij de gezichten combineren (taggen in FB-termen) en dat is in de tussentijd al heel veel gedaan. Opvallend is dat bij de foto's van voor 1940 nauwelijks gereageerd wordt. Niet zo heel gek natuurlijk want die generatie dunt helaas uit en is niet altijd ‘aan de computer’. Even opvallend is dat na ongeveer 1980 evenmin veel gereageerd wordt. Die generaties zijn nog springlevend, maar hebben misschien nog niet het echte 'oud-AC'er-gevoel'.

  Veel gestelde vragen

  Ik heb erg veel reacties gekregen die ik zoveel mogelijk beantwoord heb. Daaruit komen een paar algemene vragen naar voren die ik hier maar even behandel.

  1. "Mijn klas staat er niet bij!" Tja, dan heb ik 'm waarschijnlijk (nog) niet. Het archief is verre van compleet, maar daar kunnen jullie bij helpen. Heb je nog klassenfoto's die niet op de site staan: stuur ze op, in envelop (Mispelstraat 11, 2564 TP  Den Haag) of gescand (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Zet  bovendien in een codicil dat je AC-foto's niet weggegooid mogen worden, maar aan het AC-fotoarchief  vermaakt worden! Kijk ook onder 5.

  2. "Leuk die foto's, maar jammer van die hokjes, ik zie de gezichten niet goed." Onderaan zit een 'knopje' met kadertjes er op (toon/verberg highlights), klik er op en de hokjes verdwijnen.

  3. "Mijn naam is faut gespelt." Een klasgenoot was je vóór, maar de oplossing zit in het tekstballonnetje <corrigeer naam> onder je 'pasfoto' uit de rij rechts met onder elk kopje de tekst 'ik weet wie dit is'. Zodra daar een naam is ingevuld, verschijnt het tekstballonnetje.

  4. "Ik kan de foto van mijn jaar slecht vinden, ze staan niet allemaal in chronologische volgorde." Ik heb dit probleem voorgelegd aan de beheerder van het gemeentearchief. Het programma geeft elke foto bij het 'uploaden' een nummer en dat nummer is bepalend voor de plaats van de foto. Als ik dus nu een foto uit 1961 er bij zet, komt hij ònder 1969. Rien à faire (= niks aan te doen).

  5. "Ik vond bij toeval mijn klassenfoto, hij had een verkeerde naam." Onlangs bracht ik een bezoek aan een oudleerling. Het bleek dat hij zichzelf had aangetroffen op een foto van een klas waar hij niet in had gezeten. Die foto had een verkeerde naam: gym ipv hbs. Dat kan makkelijk vaker voorkomen want Boem (de pater die de foto’s maakte en zelf afdrukte) zette achter op de foto's meestal alleen maar 2b en vaak moet ik gokken of het dan gym of hbs is. Dus even goed kijken op foto's van het zelfde jaar (of een jaar eerder of later) of je misschien toch ergens voor komt!

  6. "Ik wil niet dat mijn naam bij een foto wordt gezet." Geen probleem, dan haal ik het hokje om je gezicht weg: mail me even.

  7. "Komen er nog meer foto's op www.haagsescholen.nl dan examenklassen?" Een veel gestelde vraag en het antwoord is: ja en nee. Ja wil zeggen, ik ga wel proberen de huidige verzameling zoveel mogelijk te completeren. Ik heb nu alle klassenfoto's uit het archief van vóór 1960 die ik in het archief had en vanaf 1960 alleen alle examenklassen op haagsescholen staan, maar daar laat ik het bij voor wat betreft deze site tenzij ik onbekende foto's van vóór 1960 ontvang, zoals onlangs gebeurde. Maar je kunt ook zelf foto’s uploaden en een ander kan dat ook dus af en toe even checken op klas of naam of jaartal.

  PS deze tekst is geschreven in 2009, maar haagsescholen ondergaat af en toe updates, het kan dus gebeuren dat niet alles nog van toepassing is!

  Ino Mulders

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  Voorrang

  Deze alinea is voor oud-AC'ers van de jaren 70 en later. Met jullie jaren ben ik nog niet echt bezig. Ik geef even voorrang aan foto's van vóór 1960 omdat degenen die in die foto's geïnteresseerd zijn, statistisch korter tijd van leven hebben dan jullie. Bovendien blijkt uit de ingevulde namen op www.haagsescholen.nl dat de generaties vanaf ongeveer 1975 heel wat minder actief zijn dan eerdere jaargangen. Toch even doorlezen.

  Gym of hbs?

  Een aantal mensen wees mij er op dat het toch eenvoudig is om te beoordelen of een foto van een gym- of hbs-klas is (namelijk 5 = hbs, V = gym). Was het maar zo simpel! Een voorbeeld: achterop een foto staat 5a1; soms betekent dit hbs 5a1, soms hbs 5a, 1e foto (Boem nam er altijd 3), maar het betekent net zo vaak gym 5A1 of gym 5A, 1e foto. En NOOIT helaas, zette Boem het jaar er op. Pas in 1979 werden voor het eerst klas en jaar mee gefotografeerd. Later werd het door de schoolfotograaf er op gedrukt (maar ook weer niet altijd…).

  Aanvullingen

  Ik had net alle examenklasfoto's op de site gezet of er gebeurde een klein wonder: ik ontving een grote hoeveelheid verloren gewaande foto's, de meeste van voor 1950. Deze foto's komen zo spoedig mogelijk op www.haagsescholen.nl. Ik zoek nog een mogelijkheid om nieuwe en onbekende foto's tijdelijk apart te zetten.

  Persoonlijke eigendommen (herhaling)

  Ik sluit dus niet uit dat iemand bij het zien van een foto uitroept: hé, die foto is/was van mij!  Als iemand een eigendom meent te herkennen en graag terug wil hebben, moet hij mij mailen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Foto's waarvan de herkomst duidelijk was en waarbij de aantekening 'foto gaarne retour' was vermeld, heb ik in zoveel mogelijk gevallen al terug gestuurd.

  Ino Mulders

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  Foto’s op internet

  Er is een begin gemaakt met het online zetten van klassenfoto's. Ik heb nog geen eigen AC-site dus ging ik op zoek naar een gastheer. Ik kon kiezen uit twee voor de hand liggende mogelijkheden: SchoolBank (commercieel) en het archief van de gemeente Den Haag (overheid). Frans van Rooijen, de gemeentearchivaris, nam enige tijd gelden het initiatief voor een site met foto's en verhalen van en over Haagse scholen. Dat sprak mij het meest aan, Haags, onze bakermat, en openbaar dus vermoedelijk betrouwbaar op de lange termijn. Daarom contact gezocht met Frans van Rooijen en meteen een rondleiding gekregen door het archief, de immense kelder onder het Haagse stadhuis, pal naast de tramtunnel die zo lang onder water stond. Het archief heeft dat goed overleefd, inclusief een acte van Lodewijk Napoleon waarin Den Haag wel degelijk stadsrechten krijgt en ook het allereerste telefoonboekje. Wij ontdekten al snel dat we dezelfde belangstelling en bedoeling hadden: bewaren en toegankelijk maken. De meegebrachte, reeds gescande foto's waren snel in de Haagse database gezet, maar daarmee zijn ze nog niet zichtbaar. Ik kreeg dus uitleg en inlog en kon aan het werk.

  www.haagsescholen.nl

  Het resultaat is te bewonderen op www.haagsescholen.nl . Daar log je in en klikt, in het linker menu onder 'beheer', op <scholen> en vervolgens in de lijst op <Aloysius College>, het wijst zich vanzelf. Het kan heel goed zijn dat de naam van de klas niet helemaal juist is. Vaak had ik onvoldoende gegevens, met name de vermelding gym of hbs ontbreekt tot 1950 vaak op de foto. Pater Beemsterboer (Boem), door wie de meeste foto's gemaakt en afgedrukt zijn, schreef alleen de naam van de klas er op zonder vermelding gym of hbs. In dat geval graag even een mailtje met de juiste gegevens, bijvoorbeeld: 1935 5a moet zijn 1935 hbs 5a.

  Ino Mulders

  Het grootste deel van de foto's op deze site is auteurs- en portretrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Ino Mulders.