Groot Soho

/3
Tags:

1960 In het slop, 2e verdieping rechts was een grote overblijfruimte, Groot Soho genoemd. Later werd het even bibliotheek, daarna lokalen.

1979, de bar van Groot Soho; jarenlang zou pater Gerver als de 'dropjespater' de bar bemannen.

1977 Groot Soho is eventjes bibliotheek. Op de achtermuur een enorme graffitti, ik weet niet wie de maker(s) was/waren.