lokalen

/33
Tags:

Zeventiger jaren, hoogtijjaren van het AC. Overal werd ruimte gezocht en aan de cour werden in 1972 5 noodlokalen neergezet. In 1993 werden ze weer gesloopt, zie de categorie noodlokalen.

1926 Achterop de foto staat: rectorskamer op de dag van de plechtige opening. Het personeel neemt het er even van.

1960 open dag in het tekenlokaal met links tekenleraar MacLennan. Het lokaal werd eerst omgebouwd tot overblijfruimte, daarna tot personeelskamer en nu is het de mediatheek.

1977 Sfeerfoto van ekolineflessen op de tekenzolder van Carel Bruens

1986 Scheikundelokaal ingericht met 'energiezuilen' waaromheen de tafels gegroepeerd konden worden naar het idee van René Chappin.

1991 Poster in biologielokaal, slop.

1991 biologielokaal

1991 De voorbeeldig door Simon Duindam ingerichte instrumentariumkast van biologie in het slop.

1991 De mediatheek met de eerste computers

1991 een overheadprojector, prachtig apparaat dat 20 jaar dienst deed tot de komst van beamer  en, nog beter, het smartbord.

1991 de rectorskamer met René Smeets.

1991 De tekenzolder van Carel Bruens

1995 lokaal in de aangebouwde vleugel op de cour

1995 lokaal in de aangebouwde vleugel op de cour

1995 lokaal in de aangebouwde vleugel op de cour

1998 Biologielokaal in het slop

2002 in het muzieklokaal

2002 scheikundelokaal

2002 scheikundelokaal 114

2002 lokaal 114, scheikunde

2002 het straflokaal; werd ingericht in de voormalige sacristie van de kapel en werd bemand door Joop van der Laan.

Het scheikundelokaal aan de veldzijde wordt gerenoveerd; voorheen had het een amfitheater: de leerlingen zaten trapsgewijs zodat ze de experimenten goed konden zien; foto's daarvan komen allemaal nog.

Het geschiedenislokaal is af, een van de mooiste lokalen van de school door de lichtinval van beide zijden.

Boven de ingang van de gymafdeling was een ongebruikte zolder die werd ingericht als geschiedenislokaal, aan beide zijden werden dakkapellen aangebracht.

Boven de ingang van de gymafdeling was een ongebruikte zolder die werd ingericht als geschiedenislokaal, aan beide zijden werden dakkapellen aangebracht.

Ingang van het geschiedenislokaal vanuit de 200-gang naar het slop.

Tegenover het geschiedenislokaal werd in de 70-er jaren een ongebruikte zolderruimte ingericht als kapel voor klassemissen. Al gauw werd de kapel opslagruimte en daarna lokalen, later weer verruimd tot één groot muzieklokaal.

Tegenover het geschiedenislokaal werd in de 70-er jaren een ongebruikte zolderruimte ingericht als kapel voor klassemissen. Al gauw werd de kapel opslagruimte en daarna lokalen, later weer verruimd tot één groot muzieklokaal. De tussenmuur is al gesloopt terwijl de platen nog aan de muur hangen.

fase 3

fase 2

fase 1

fase 4

Dakkapel van het geschiedenislokaal van buiten af.