luchtfoto's

/15
Tags:

Ongeveer 1942. Op de voorgrond Huize Katwijk. De bunker is er al bij gezet. De fietsenstalling, stalen rekken waarin de fietsen schuin omhoog stonden, staan nog tegen de courvleugel. Later kwamen ze aan de overkant.

Ook hier is het lage en korte patershuis goed te zien. De tweede gymzaal bestond nog niet, in plaats daarvan was er een groot afdak waaronder 's ochtends de internen hun ochtendgymnastiek deden. De tennisbanen zijn nog niet aangelegd, het voorterrein is nog een ruim perk.

Als vorige foto. Het veld is nog braakliggend terrein.

Nu zijn de tennisbanen aangelegd en is het patershuis verlengd en verhoogd wat gebeurde in 1933. Verderop zijn foto's van het optillen van het dak te zien.

Foto gemaakt door Paul Mengelberg vanaf het kantoorpand aan de Oostduinlaan tegenover het SHELL hoofdkantoor. De tweede gymzaal is goed zichtbaar.

Het perk op het voorterrein is aanzienlijk ingeperkt ten behoeve van de eerste auto's.

Goed is te zien dat Huize Katwijk een binnenplaats had.