AC en WOII

  /137
  Tags:
  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 002 600x532

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 001 600x580

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld onder het afdak waar nu de grote gymzaal staat

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 003 600x424

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 006 600x492

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld, groepsfoto

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 004 600x432

  1940   de kookploeg onder het afdak naast het veld

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 005 600x449

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld, hier de kookploeg

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 007 600x522

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 009 600x415

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk waar een slaapzaal vor hen was ingericht

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 008 600x579

  1940 Tot aan de bezetting werden nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden en kookten op het veld, hier dus ook op de cour

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 010 600x600

  1940 Tot aan de bezetting werden Nederlandse militairen ingekwartierd in Huize Katwijk, ze bivakkeerden op het veld en op de cour

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting 011 600x461

  1940   Op een schoolbord werd een gekalligrafeerd dankwoord geschreven, later volgde nog een dankbare brief

  1940 bezetting 2e politie cie 543 800x505

  1943 het AC is gevorderd. Volgens Martin Snuverink betreft het hier Schalkhaarders: de Duitsers hadden maar weinig vertrouwen in de 'oude' Nederlandse politie. Daarom stichtten ze in het voorjaar van 1941 een nieuwe politieschool, in Schalkhaar bij Deventer. De zogeheten Schalkhaarders kregen onderricht in het politiewerk én in het nationaal-socialisme. In februari 1942 verschenen de eerste Schalkhaarders op straat. Korte tijd later gingen eenheden van deze 'zwarte politie' de Grüne Polizei in Amsterdam en Den Haag helpen bij het ophalen van joden. Een compagnie werd op het AC gelegerd.

  1940 bezetting 2e politie cie ambtseed 544 800x566

  1943 Klaar om Joden aan te geven. Deze collaborateurs werden ook 'moffenbroeken' of 'zwarte politie' genoemd. Het waren hoofdzakelijk 'Schalkhaarders'. Bij het ophalen van de Joden, met name in de grote steden, [werd]  van medio september '42 af door de Duitsers vooral gebruik gemaakt van detachementen, gevormd uit de Ordnungspolizei, de gekazerneerde politie-eenheden waar hoofdzakelijk ‘Schalkhaarders’ deel van uitmaakten en die onder rechtstreeks bevel van de Ordnungspolizei stonden, en de uit NSB’ers bestaande z.g. Hulppolitie. Er ging dan ook een personeelslid van de Hausraterfassung mee, welk bureau de taak had, de inboedels in de verlaten Joodse woningen te inventariseren, voor zover dat niet al eerder ge­schied was, en de woningen te verzegelen. Die detachementen hadden steeds lijsten met namen en adressen bij zich; deze werden in Den Haag opgesteld door de plaatselijke vertegenwoordiging van de Joodse Raad, overal elders waren zij, voor zover ons bekend, op de kartotheek van de Zentralstelle gebaseerd (uit: Lou de Jong, deel 6).

  1940 bezetting 542 800x484

  1943 het AC huisvest een politiekorps onder Duits bevel

  1940 bezetting overste Clasie 545 359x600

  1943 Overste Clasie

  1940 Inspectie politiemacht 012 800x481

  1943 Klaar om Joden aan te geven. Deze collaborateurs werden ook 'moffenbroeken' of 'zwarte politie' genoemd. Het waren hoofdzakelijk 'Schalkhaarders'. Bij het ophalen van de Joden, met name in de grote steden, [werd]  van medio september '42 af door de Duitsers vooral gebruik gemaakt van detachementen, gevormd uit de Ordnungspolizei, de gekazerneerde politie-eenheden waar hoofdzakelijk ‘Schalkhaarders’ deel van uitmaakten en die onder rechtstreeks bevel van de Ordnungspolizei stonden, en de uit NSB’ers bestaande z.g. Hulppolitie. Er ging dan ook een personeelslid van de Hausraterfassung mee, welk bureau de taak had, de inboedels in de verlaten Joodse woningen te inventariseren, voor zover dat niet al eerder ge­schied was, en de woningen te verzegelen. Die detachementen hadden steeds lijsten met namen en adressen bij zich; deze werden in Den Haag opgesteld door de plaatselijke vertegenwoordiging van de Joodse Raad, overal elders waren zij, voor zover ons bekend, op de kartotheek van de Zentralstelle gebaseerd (uit: Lou de Jong, deel 6).

  194x paterscommunauteit in verbanning nr1934 705x600

  Foto uit onbekend jaar maar tijdens de bezetting van het AC. De paters woonden tijdelijk elders, waar weet ik niet.

  1941 pier van Scheveningen in brand gestoken 800x513

  1941 De houten pier van Scheveningen is in brand gestoken.

  1942 Lyceum AC bond in Volendam foto Ton Wasmoeth 785x600

  1943 De foto die ik van Ton Wasmoeth kreeg. Sommige jongens durfden het aan om, tegen de bedoeling in, contact te leggen met meisjes van het Meisjeslyceum anders dan via de inktpotjes. Ton Wasmoeth zit 2e van links. Ze maakten uitstapjes, waaronder dus een keer naar Volendam.

  Volendamfoto 2 800x566

  1953 Deze foto werd 10 jaar later misschien wel in dezelfde souvenirwinkel gemaakt.

  1943 advertentie 18 maart verhuizing naar Da Costastraat  kopie

  1943 bewaard gebleven krantenknipsel waarin de jezuïeten de verhuizing naar de Da Costastraat bekend maken. In de Da Costastraat, naast de jezuïetenkerk aan de Elandstraat, stond een lagere school voor jongens.

  1944 verklaring ivm verzoek studieverlof Ton Baay Wasmoeth 800x522

  1944 Ton Wasmoeth wilde niet mee doen aan de tewerkstelling en kreeg met veel moeite de directeur van de hbs zo ver dat hij deze brief schreef.

  1940 soldaten gelegerd op AC tot bezetting bedankbrief 012 436x600 1945 a voedseldropping 1888 800x535

  1945 voedseldropping; geen idee hoe deze en volgende 2 foto's in mijn kaartenbak terecht zijn gekomen.

  1945 a voedseldropping 1890 800x526

  1945 voedseldropping, nou ja, het vliegtuig

  1945 a voedseldropping 1891 800x555

  1945 voedseldropping

  1945 b Den Haag bevrijd Bezuidenhoutseweg 2949 800x541

  1945 de bevrijders worden binnen gehaald op de Bezuidenhoutseweg

  1945 c Buitenhof sept  45 2952 800x559

  1945: bevrijdingsvreugde; Martin Snuverink (gym 6B 1964) wist waar het was: "We zien op de achtergrond de ingang van restaurant House of Lords aan de Hofstraat 4 (ook wel Hofsingel genoemd). Dit pand is gesloopt voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer. De oorspronkelijke ingang met gevel is bewaard gebleven en opnieuw opgetrokken binnen in het Louwman Museum. Zie http://www.houseoflords.nl/locaties/1273840484/Louwman-automobielmuseum/.
  Deze ruimte heet nu Hofplaats. Zie voor een foto uit 1970:
  http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced/start/11?q_searchfield=house+of+lords.
  En in 1956 (met heel veel blik): http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced/start/14?q_searchfield=house+of+lords.
  Het is begrijpelijk dat dit beeld niet zo gauw herkend werd. Ik vermoed dat het opschrift House of Lords op helt luifeltje boven de ingang op last van de bezetter moest worden verwijderd. Zelf herkende ik het luifeltje wel maar het opschrift American Bar bracht me in verwarring.
  Het kleine gebouwtje rechts is een kiosk, te zien op http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced/start/36?q_straat_facet=%22Hofweg%3B+01%3B+algemeen%22&q_datum_from_year=1940&q_datum_to_year=1970 (1945) en op http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced/start/74?q_straat_facet=%22Hofweg%3B+01%3B+algemeen%22&q_datum_from_year=1940&q_datum_to_year=1970 (1961).

  1946 1 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 1 800x551

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum met de muziek voorop

  1946 2 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 2 2915 800x542

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum met de muziek voorop

  1946 3 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 4 2914 798x600

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum met de muziek voorop en de verkenners van de Roothaangroep er achter.

  1946 4 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 3 2857 800x560

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum, de verkenners van de Roothaangroep.

  1946 5 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 5 800x551

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum, de verkenners van de Roothaangroep.

  1946 6 terugkeer naar het AC vertrek Meisjes Lyceum 6 2881 800x546

  1946 Terugkeer naar het AC vanuit het Meisjeslyceum.

  1946 9 terugkeer naar het AC Koninginnegracht 1 787x600

  1946 Terugkeer naar het AC langs de Koninginnegracht, eerst de muziek, ..

  1946 10 terugkeer naar het AC Koninginnegracht 2 770x600

  1946 dan de paters (pater Van Rijckevorsel was er kennelijk in geslaagd zijn fiets uit handen van de moffen te houden),

  1946 11 verkenners terug naar het AC 1 755x600

  1946 vervolgens de verkenners,

  1946 12 verkenners terug naar het AC 2 800x590

  1946, nog meer verkenners,

  1946 13 verkenners terug naar het AC 3 2888 771x600

  1946 en achter de verkenners

  1946 15 terugkeer naar het AC Koninginnegracht 4 800x538

  1946 de schoolbevolking, terug naar de Oostduinlaan.

  1946 16 terugkeer naar het AC Koninginnegracht 5 800x595

  1946 close up van 1946 de schoolbevolking, terug naar de Oostduinlaan.

  1946 7 terugkeer naar het AC Mauritskade 1 2896 745x600

  1946 Terugkeer naar het AC. Ik had geen idee waar ze hier lopen maar Martin Snuverink (gym 6B 1964) hielp een handje en schreef: Dit is een makkie. Dit is gewoon de Wassenaarseweg, gezien van ongeveer de hoek met de Oostduinlaan in de richting van de Javabrug. Het huis met houten voorbalkon heeft nummer 37. Ik ben meteen gaan kijken, zie volgende foto.

  DSC08395 800x600

  Wassenaarseweg anno 2012, verrassend weinig veranderd.

  1946 8 terugkeer naar het AC Mauritskade 2 800x580

  1946 Terugkeer naar het AC langs de Wassenaarseweg

  1946 22 intocht AC 8 2902 800x600

  1946 entree van paters en muziekcorps

  1946 23 intocht AC 9 2869 800x528

  1946 de blazers, zo te zien een militaire kapel

  1946 24 intocht AC 10 2898 800x593

  de leerlingen

  1946 17 intocht AC 3 2897 734x600

  1946 verzamelen voor het AC

  1946 20 intocht AC 1 Pilaar Sedee vRijckevorsel nr1976 800x558

  1946 Aankomst op de Oostduinlaan, met hoed de heer Pilaar (sk), rechts de rector p. van Rijckevorsel sj. Geen idee wie in het midden staat.

  1946 25 intocht AC 11 2854 800x561

  nog meer leerlingen

  1946 14 terugkeer naar het AC Koninginnegracht 3 800x524

  1946 de schoolbevolking, terug naar de Oostduinlaan.

  DSC08399 800x600

  De Koninginnegracht nu; het huis met de stenen erker bestaat nog steeds, het huis rechts ernaast is vervangen door nieuwbouw met de nep-oude naam 'Koninginneborgh'.

  1946 26 intocht AC 12 2872 800x558

  hoera

  DSC08400 800x600 1946 27 intocht AC 13 2899 800x540

  blij weer terug te zijn

  1946 28 intocht AC 14 2904 764x600

  kennelijk ook enkele opgetogen ouders er tussen

  1946 29 intocht AC 15 2903 784x600

  wie is deze dame?

  1946 30 intocht AC 16 2906 734x600

  misschien familie van de fotograaf

  1946 18 intocht AC 5 800x534

  1946 De paters komen weer thuis. Bij de ingang stond in de oorlog een wachtershuisje, hier zie je alleen de wachter. Let op de pater met zijn bureaulamp, die nam hij voor de zekerheid zelf maar mee.

  1946 21 intocht AC 2 1396 800x551

  Hier zie je nog net het wachthuisje. Het patertje rechts met sigaret is pater Vermeulen sj.

  1946 19 intocht AC 6 2877 800x519

  1946 De paters met hun verhuizers.

  1946 31 terugkeer naar het Patershuis 1 800x537

  De paters verhuizen weer terug naar het patershuis

  1946 32 terugkeer naar het Patershuis 2 429x600

  Schilderijen keren ook weer terug naar het patershuis

  1946 33 terugkeer naar het Patershuis 3 2890 387x600

  kasten en bedspiralen

  1946 34 terugkeer naar het Patershuis 6 2861 800x513

  nu maar hopen dat alle onderdelen gemerkt waren

  1946 35 terugkeer naar het Patershuis 7 2909 800x588

  patersmeubilair

  1946 36 terugkeer naar het Patershuis 8 773x600

  bidstoeltjes

  1946 37 terugkeer naar het Patershuis 9 760x600

  bureaus

  1946 38 terugkeer naar het Patershuis 10 2910 800x571

  de verhuisploeg bij de patersingang

  1946 39 terugkeer naar het AC verhuisploeg 2913 761x600

  en de hele ploeg bij de slagboom

  1946 41 plechtig Te Deum bij terugkeer op AC 004 800x553

  In de overvolle kapel met de verkenners rechts langs de muur, wordt met een plechtig Te Deum de vreugde over de terugkeer uitgedrukt. Let op de luchters en de zij-altaren. In plaats van luchters hangen er nu vreemde constructies die laptops van stroom moeten voorzien.

  1946 40 muziekuitvoering bij terugkeer naar het Patershuis 4 2956 652x600

  Deze foto dateert van mei 1946; achterop staat staat: 'links naast p. Bijloos sj. staat Gijs Bak'. Omdat het niet in de omgeving van het AC kan zijn, werd Martin Snuverink weer ingeschakeld en hij herkende de plek: het orkest staat in het rosarium, aan het Jozef Israelsplein. We kijken naar het flatgebouw van de architecten Wils en Lourijsen op de hoek van het J.I.-plein en de  J.I.-laan in de richting van Malieveld/Boslaan. Links naast de dirigent staat Gijs Bak die zich herinnert zich dat ter gelegenheid van de bevrijding een uitvoering werd gegeven met onder andere het (Friese) lied 'leaver dea as slaef' (= liever dood dan slaaf). Gijs herkende ook Fons Schellekens, zittend met viool en daarboven, met bril, Albert Smits

  1940 gym 1A 600x422

  1940 gym 1A Doornstraat

  1941 1b Paulus Buysstraat 600x374

  1941 hbs 1b Paulus Buysstraat

  1941 1c 2c 3 Mient 600x319

  1941 groepsfoto locatie Mient/Hortensiastraat, de klassen 1c, 2c, 3 waarvoor elders geen plaats was.

  1941 1c 2c 3 Mient namen 406x600

  1941 groepsfoto locatie Mient/Hortensiastraat, namen

  1941 gym 2A Doornstraat 600x386

  1941 gym 2A Doornstraat

  1941 gym 5A 600x445

  1941 gym 5A Meisjeslyceum

  1941 gym 5 namen 194x600

  1941 gym 5A, namen, moet ik nog even bijdraaien

  1941 gym 5B 600x387

  1941 gym 5B Meisjeslyceum

  1941 gym 6B 600x384

  1941 gym 6B Meisjeslyceum

  1941 hbs 1 600x338

  1941 hbs 1 Paulus Buysstraat

  1941 hbs 2b 600x378

  1941 hbs 2b Paulus Buysstraat

  1938 Kerstrapport Mient 275 van Ton Wasmoeth 433x600

  1938 Een origineel kerstrapport van een hbs'er op de Mient

  1941 Mient 600x313

  1941 groepsfoto Mient

  1941 namen 600x392

  namen van de Mientfoto

  1941 1942 gym 2A Doornstraat 600x386

  1941 gym 2A Doornstraat

  1942 gym 3B Doornstraat 600x377

  1942 gym 3B Doornstrtaat; naast pater Vermeulen staat Ludo Holleman

  1942 hbs 2 600x381

  1942 hbs 2 Paulus Buysstraat

  1942 hbs 5a 600x383

  1942 hbs 5a Meisjeslyceum

  1942 hbs 5a namen 600x383

  1942 hbs 5a namen

  1943 hbs 3b 600x369

  1943 hbs 3b

  1943 gym 2A 600x379

  1943 gym 2A Frederikstraat

  1943 gym 2B 600x369

  1943 gym 2B Frederikstraat

  1943 gym 2B namen 600x392

  1943 gym 2B Frederikstraat, namen

  1943 gym 4A 600x385

  1943 gym 4A Meisjeslyceum

  1943 gym 5A 600x376

  1943 gym 5A Meisjeslyceum

  1943 gym 5B 600x378

  1943 gym 5B Meisjeslyceum

  1943 gym 6A 600x366

  1943 gym 6A Meisjeslyceum

  1943 hbs 1 600x374

  1943 hbs 1 Da Costastraat

  1943 hbs 3b 2 600x414

  1943 hbs 3b Meisjeslyceum

  1943 hbs 4b 600x383

  1943 hbs 4b Meisjeslyceum

  1943 hbs 5b 600x378

  1943 hbs 5b Meisjeslyceum

  1943 hbs 5c 600x376

  1943 hbs 5c Meisjeslyceum

  1944 gym 4A 600x371

  1944 gym 4A Meisjeslyceum

  1944 namen gym 4A met L Holleman 600x364

  1944 gym 4A Meisjeslyceum, namen (met oa Ludo)

  1945 gym 4B 600x583

  1945 gym 4B in de duinen

  1945 gym 4B 2 586x600

  1945 gym 4B op het veld

  1945 gym 6A 600x379

  1945 gym 6A

  1945 hbs 5a 600x384

  1945 hbs 5a

  1945 hbs 5b 600x414

  1945 hbs 5b

  1946 gym 1A met namen 454x600

  1946 gym 1A met namen

  1946 gym 1A 600x422

  1946 gym 1A

  1946 gym 1B met namen 439x600

  1946 gym 1B met namen

  1946 gym 1B 600x419

  1946 gym 1B

  1946 gym 4B 600x548

  1946 gym 4B in de duinen

  1946 gym 4B 2 600x363

  1946 gym 4B

  1946 gym 6B 600x438

  1946 gym 6B

  1946 hbs 1a met namen 430x600

  1946 hbs 1a met namen

  1946 hbs 1a 600x421

  1946 hbs 1a

  1946 hbs 1b met namen 430x600

  1946 hbs 1b met namen

  1946 hbs 1b 600x424

  1946 hbs 1b

  1946 hbs 1c met namen 454x600

  1946 hbs 1c met namen

  1946 hbs 1c 600x420

  1946 hbs 1c

  1946 hbs 3b 600x375

  1946 hbs 3b foto van Jos Boes

  1946 hbs 3b Jos Boes 600x375

  1946 hbs 3b nummers van Jos Boes, nu de namen nog er bij vinden, sorry Jos

  1946 hbs 4c 600x416

  1946 hbs 4c

  1946 hbs 5a 600x399

  1946 hbs 5a

  1946 hbs 5b met namen 458x600

  1946 hbs 5b met namen

  1946 hbs 5b 600x430

  1946 hbs 5b

  DSC08374 800x600

  De kopse kant van de anti-tank-muur, gebouwd langs de Raamweg. Achter de bomen ligt voormalig Huize Katwijk, naar rechts begint de 't Hoenstraat.

  1944 tegeltje Ton Wasmoeth 433x600

  1944 Ton Wasmoeth was een van de AC'ers die werden ondergebracht bij Haagse gezinnen toen het internaat werd gevorderd. Zij kreeg van hen als aandenken bij zijn vertrek dit herinneringstegeltje vol symboliek.

  1945 Herman Moerkerk sj  geallieerden  718x600

  1945 cartoon van Herman Moerkerk sj. Pater Moerkerk kon dus buitengewoon goed tekenen..

  1945 IG AL CA feest programma 3 januari 800x577

  1945 feestprogramma van een sportieve en culturele ontmoeting tussen IGnatius College - ALoysius College - CAnisius College

  1945 IG AL CA feest programma 4 januari 800x577

  1945 feestprogramma van een sportieve en culturele ontmoeting tussen IGnatius College - ALoysius College - CAnisius College

  Alexanderkazerne na bombardement

  1940 de Alexanderkazerne na het bombardement. Met dit bombardement begon de ellende voor Huize Katwijk en AC: vordering als noodhospitaal, gevolgd door vordering door de Duitsers.

  Atlantic wall t Hoenstraat Raamweg 800x600
  Het grootste deel van de foto's op deze site is auteurs- en portretrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Ino Mulders.