LuvAC

/31
Tags:

1955 vliegtuigmodelbouwclub LuvAC

LuvAC onbekend jaar

LuvAC op het veld

LuvAC op het veld, jaar onbekend

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1954

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955

LuvAC 1955, let op de fietsenrekken op de cour tegen de bosrand

1965 LuvAC

1965 LuvAC

1965 LuvAC

1965 LuvAC

1965 LuvAC

1965 LuvAC

1965 LuvAC