de oude patersbibliotheek

/26
Tags:

de oude gietijzeren rekken van de patersbibliotheek en het glas-in-lood

gietijzeren balustrade van de 1e verdieping in de patersbibliotheek

balustrade in de patersbibliotheek en het glas-in-lood

de oude gietijzeren rekken van de patersbibliotheek en het glas-in-lood

bureautje van de beheerder p. van Litsenburg en catalogus

catalogus in systeemlaadjes

oude jaargangen

de nieuwe opstelling na de verhuizing, opgeschoond, gesorteerd maar alle charme is weg

Margot Berends verzorgde als stagiaire de herindeling en verhuizing

feestelijk diner bij gelegenheid van de voltooiïng

het resultaat van de herinrichting

dit lijkt nog wel een beetje op de oude situatie

nieuwe plek voor de bibliothecaris

de oude pendule verhuisde mee

documenten die herinneren aan de herindeling

documenten die herinneren aan de herindeling

documenten die herinneren aan de herindeling

het gummetje van Margot werd steeds kleiner, ze moest alle oude verwijzingen uit de boeken gummen; maar hoe je op het idee komt om het gummetje in de verschillende stadia te omtrekken??

de te verrichten handelingen per boek

documenten die herinneren aan de herindeling

Margot beschreef haar werkzaamheden

Margot beschreef haar werkzaamheden

Margot beschreef haar werkzaamheden

knipsel uit de map van margot bij het jubileum van de paters van Litsenburg, Kerremans en Bot

knipsel uit de map van margot bij het jubileum van de paters van Litsenburg, Kerremans en Bot

laatste nostalgische blik op wat eens een prachtige bibliotheek was