retraitefoto's

/81
Tags:

foto bij de plechtige inwijding van het retraitehuis

Waarschijnlijk moet ik eerst uitleggen wat retraite was: een aantal mensen trok zich in een groep terug in een retraitehuis (soort klooster) om, gedurende enkele dagen, het eigen geloof te verdiepen in geestelijke afzondering. De jezuïeten hadden een eigen retraitehuis: Loyola in Vught. Dit is de bouwtekening, groter heb ik 'm niet helaas, maar Loyola was groots, een schepping van architect Cuypers. Loyola werd in 1913 in gebruik genomen en bestond uit het retraitehuis en een kapel.

In een plaatselijke krant werd de loftrompet gestoken: 'Loyola is een verrukkelijk vredeoord, zo rustig als het daar gelegen is in de stille heide, geheel onttrokken aan het grote gewoel. Men ontkomt niet aan de eigenaardige bekoring die deze vreedzame plek den wandelaar toezendt, die haar tegemoet treedt. Een aantrekkelijker verblijf voor wie in enige dagen van afzondering alleen met God wil bezig zijn en de stoornis van buiten niet dulden kan, is zeker niet denkbaar.'

De jezuïeten hadden geen last van valse bescheidenheid als zij iets lieten bouwen.

Uit de krant van toen: 'Wat een groots prachtig gebouw is het retraitehuis! De terreinen beslaan een oppervlakte van 6 ½ hectaren. Het geheel wordt omsloten door een brede gracht, tal van perken en paden, boompjes en planten en bloemgewassen zijn in den uitgestreken tuin aangebracht en wachten om eens door groei en bloei de schoonheid van Loyola tot de hoogste hoogte te brengen. '

'De mooie stemmige kapel is opgetrokken in Romaanse stijl en bevat drie altaren. Vijf biechtstoelen zijn zodanig  verzorgd, dat het gedempt sprken voor priester en penitent volstrekt onnodig is. Het aantrekkelijke Godshuis, zo vredig, zo kloosterlijk stil, beantwoord geheel aan wat de retraitanten er komen zoeken.

 De ruime veranda waar de retraitanten werden ontvangen.

Retraitantenkamertje met bidkrukje. ''De vloeren van beton, gedekt door kurk,waarboven zwaar linoleum gelegd is, maken dat het lopen geen gedruis geeft. Veranda, spreekkamers, recreatiezalen, refter, slaapkamers, het verdient alles bijzondere aandacht dat ook de keukens en nog zoveel andere vertrekken zijn in alle opzichten uitstekend en in alles is degelijk rekening gehouden met de hoogste eisen der hygiëne.'

luchtfoto van het terrein; Loyola is in 1979 gesloopt

1926, de eerste foto van een retraite in het archief, enkele namen op de volgende foto.

1926, namen bij de vorige foto

1927 middenstands retraitegroep

1928 foto van de 1000e retraite!

1928

1928 de namen

1929

1929 de namen

1930, hbs 5 en gym 6

1930 de namen

1931, hbs 5 en gym 6; vanf 1931 staat er vaak een hond, soms zelfs 2, op de foto. Eén keer zelfs een schaap. Na 1946 komen er geen dieren meer op retraite.

1931 de namen

1932

1932 de namen

1933, hbs 5 en gym 6

1933 de namen

1934, geen beschrijving bekend

1934

1934 de namen

1935, hbs 5 en gym 6

Enkele namen uit 1935

1935 de namen

1935 gym 6 en hbs 5

1936 Deze foto is niet in Vught genomen maar in Venlo. Daar hadden de jezuïeten aanvankelijk nog een tweede retraitehuis dat niet onder deed voor Loyola in Vught. Manresa heette aanvankelijk Aloysius en het gebouw bestaat nog steeds in Venlo. Zie volgende foto!

Huize Manresa is een verdwenen kasteel, voormalig klooster en retraitehuis in Venlo. Het door de Stichting Sint-Bonifatius gebouwde kasteel werd in 1908 in gebruik genomen door de Jezuïeten. Tot 1794 stond hier de galg en om die reden wordt het gebied ook Galgenberg genoemd. De naam Manresa verwijst naar de stad waar de stichter van de orde, Ignatius van Loyola, is geboren. Het complex omvatte verder het tegenwoordige Park Manresa en de later gebouwde Don Boscokerk. Vanaf 1966 deed het landgoed dienst als bezinnings- en gesprekscentrum. Doordat het noviciaat werd verplaatst, werd het centrum echter gesloten. In 1973 werd Manresa in gebruik genomen als retraitehuis voor bejaarde geestelijken. Rond de eeuwwisseling waren de laatste bewoners vertrokken en stond het complex enige tijd leeg. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd vervolgens een plan opgesteld voor nieuwbouw van 56 woningen. Het complex werd rond die tijd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.

1936, retraite in Noordwijkerhout

1937 hbs 5

1939

1939

1940

1940-1941 hbs 5

1941 hbs, namen

1941 hbs, namen

1942 gym 6

1942

1946-1947

1947

1947

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1948

1948 gym 6

1948 retraite met klas van Sint Jan, foto van L. Toneman, namen op volgende foto.

1948 namen op achterzijde vorige foto

1948-1949 hbs en gym

1948-1949

1949

1949

1949, foto L. Toneman

1949

1949

1949-1950 namen

1952, foto van Ben Sluijters

1953 hbs, foto van J. van Staaij

1954

1956 retraite van AC-docenten, maar hier zitten ook veel onbekenden tussen, misschien van Sint Jan?

1956 de laatste foto van een retraite in Vught, gym 6

1959 hbs

1959, dit zou nog wel eens in retraitehuis Manresa, Venlo geweest kunnen zijn.

1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

contactdag hbs 5a in Delft, op de voorgrond Stan Rijven

Op het middelste tentje staat 'Retraite HBS 5b'. Misschien onderdeel van een examenstunt? Zo te zien bezig met ochtendgymnastiek. Let op de zandhoopjes, een keer per jaar kreeg het veld een zandlaag, opgebracht en uitgespreid door amanuensis Herman. Links is het zand al uitgeharkt, rechts nog niet.