Schola Carolina

/4
Tags:

1963 Schola Carolina was een school voor late priesterroepingen, geleid door pater Fruytier sj en pater Hijmans sj, ze staan beiden op de collage en zitten rechts op de foto. De school was gevestigd in een huis aan het Sweelinckplein en later aan de van Soutelandelaan (als ik het me goed herinner).

1963, namen zie volgende foto

1963

links pater Fruytier sj