courzijde naar rechts

/5
Tags:

1987 slop en noodlokalen

1998

1998

200? transparant rookafdak een paar jaar voordat roken definitief werd verboden op het hele terrein. De erboven zichtbare raampjes zijn van de toiletten in de scheikundegang. De deur achter de leerlingen leidt naar een berging van spullen van de zeilclub.

2001 Hemelwaterafvoer wordt aangelegd.