Het Fotoarchief 30    Carnaval, rectorsfeest en St. Aloysiusfeest, feesten deel 2, maart 2015

  Carnaval ligt al weer ruim achter ons, Keulen heeft het overleefd, op het AC werd het dit jaar niet gevierd, weinig reden voor feestvreugde. Als ik een onderwerp bedenk, ga ik meteen even in de betreffende map met foto's kijken. Daarna is het niet moeilijk meer om er over te schrijven. Bij het zien van de foto's komt het ene tijdsbeeld na het andere te voorschijn en kan ik putten uit mijn eigen zes schooljaren op het AC of uit de 38 jaar dat ik er les gaf. En dan blijkt dat er in de aula heel veel is gefeest: examenfeesten, klassenfeesten, rectorsfeesten, carnaval, zomerfeesten, St. Aloysiusfeest (ja, echt), jubileumfeesten, afscheidsfeesten, personeelsfeesten. Zo veel feesten dat ik de leukste foto's weer niet in één aflevering kwijt kan.

  Sint Aloysiusfeest
  Ik begin met een St. Aloysiusfeest. Dat is van vóór mijn tijd: 1955. Uit de foto's blijkt dat in de wijze van feesten wel iets is veranderd over de jaren. Het Aloysiusfeest vond waarschijnlijk plaats op de dag waarop Aloysius van Gonzaga werd geboren of overleed, dan wel heilig werd verklaard. Van Aloysius zijn op het web honderden afbeeldingen te vinden, op de meeste staat hij vaak een beetje te zwijmelen bij een kruisbeeld in zijn handen, op de overige is hij een edelman met pofbroek en degen want hij kwam uit een adellijk geslacht. Oorspronkelijk had de kapel een mooi hoog boogvormig plafond, goed te zien op een ansichtkaart uit 1940. Bij de verbouwing werd een verlaagd plafond aangebracht waarvan op een foto de bovenkant te zien is, samen met de oorspronkelijk kapconstructie. Vóór in de kapel waren er drie altaren met beelden. De beelden werden later vervangen door tegeltableaus, links met een afbeelding van Maria, rechts hing Aloysius. De tableaus zijn bij de verbouwing bewaard gebleven en hangen op het moment waarop ik dit schrijf op een scheidingsdeur tussen school en 'patershuis'. Ze werden vervaardigd door een Nijmeegse kunstenaar, Johan Collette. Hij zat na de oorlog aan de grond, bij gebrek aan opdrachten wegens een NSB-verleden, maar de paters ontfermden zich over hem en zijn gezin. Er zijn tientallen foto's van de kapel, maar van dat ene hoekje met Aloysius heb ik maar een enkele foto waarop Aloysius nèt zichtbaar is.
  Een feest kon in die tijd niet beginnen zonder een mis (zoek in Wikipedia of Google bij 'heilige mis'). Voorafgaand aan de mis zegent pater Van Rijckevorsel met wijwater de afbeelding van Aloysius in de kapel. Pater van Rijckevorsel hield van zegenen; er is ook een foto waarop hij de gymtoestellen in de nieuwe tweede gymzaal zegent in de hoop dat daardoor niemand zijn nek er op zou breken. Na afloop van het feest, zo blijkt uit de foto's, was er een bijeenkomst in de aula, docenten aan de ene, leerlingen aan de andere kant, de afstand tussen beide groepen was nog letterlijk en figuurlijk vrij groot. Ik weet niet welke rol de ouderejaars tegenover pater Van Rijckevorsel vervulde.
  Onlangs werd op het AC met een tussenreünie afscheid genomen van de vertrokken leerlingen en kwam ik weer in de kapelzaal. De bizarre, geldverslindende, bloemvormige staketsels die nog niet lang geleden laptops van stroom moesten voorzien, waren al weer weg en op de plaats waar ooit het hoofdaltaar stond was tijdelijk door de cateraar een bar ingericht.

  Rectorsfeest
  Tot de komst van Ludo Holleman als eerste lekenrector, was de rector van het patershuis ook per definitie de rector van de school. De Provinciaal (baas) van de Nederlandse jezuïetenorde stelde om de drie, vier, vijf of zes jaar een nieuwe rector aan. Was de rector jarig, dan was het feest: Rectorsfeest. De dag begon natuurlijk met een mis die op foto 9 net is afgelopen, een lange rij acolieten gaat voorop (voor de mis was deelname verplicht tot in 1961, alle leerlingen kregen aan het begin van het jaar een vaste plaats in  de kapel toegewezen op een plattegrond). Na de mis werd de hele schoolbevolking getrakteerd op een film in het Seinposttheater op het Seinpostduin van waaraf Mesdag zijn Panorama schilderde (de bioscoop bestaat al lang niet meer). Op de fiets naar Scheveningen en na dringen op de trap naar binnen voor een film met Lassie of Rintintin (mensenlevenreddende honden). En de rest van de dag vrij!

  Carnaval
  Ludo Holleman hield van alles wat leerlingen een plezier kon doen of een goed gevoel kon geven. Op een feest danste hij volop mee en met carnaval had hij altijd een boerenkiel aan met sjaaltje en pet. Ik geloof warempel dat hij een biertje staat te drinken. Omdat hij voorop loopt en een kop groter is dan de rest, moet het verzilverde Raad-van-elf-lid wel Remi Smeets zijn. Op een van de foto's zijn de vingerverwondende aluminium melkdopslingers goed te zien. Er moeten veel meer carnavalfoto's gemaakt zijn maar ik heb er betrekkelijk weinig in het archief.

  Examenfeesten
  Verreweg de meeste feestfoto's zijn gemaakt op examenfeesten waarover meer in nummer 31

  Het grootste deel van de foto's op deze site is auteurs- en portretrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Ino Mulders.