retraitefoto's

  /81
  Tags:
  de plechtige inwijding van het retraitehuis loyola 1

  foto bij de plechtige inwijding van het retraitehuis

  de bouwtekening 1911 1

  Waarschijnlijk moet ik eerst uitleggen wat retraite was: een aantal mensen trok zich in een groep terug in een retraitehuis (soort klooster) om, gedurende enkele dagen, het eigen geloof te verdiepen in geestelijke afzondering. De jezuïeten hadden een eigen retraitehuis: Loyola in Vught. Dit is de bouwtekening, groter heb ik 'm niet helaas, maar Loyola was groots, een schepping van architect Cuypers. Loyola werd in 1913 in gebruik genomen en bestond uit het retraitehuis en een kapel.

  loyola noord west zijde 1

  In een plaatselijke krant werd de loftrompet gestoken: 'Loyola is een verrukkelijk vredeoord, zo rustig als het daar gelegen is in de stille heide, geheel onttrokken aan het grote gewoel. Men ontkomt niet aan de eigenaardige bekoring die deze vreedzame plek den wandelaar toezendt, die haar tegemoet treedt. Een aantrekkelijker verblijf voor wie in enige dagen van afzondering alleen met God wil bezig zijn en de stoornis van buiten niet dulden kan, is zeker niet denkbaar.'

  het retraitehuis loyola te vught krantenartikel 18 oktober 1913 a 1

  De jezuïeten hadden geen last van valse bescheidenheid als zij iets lieten bouwen.

  hier zelfs een koe in de tuin bij huize loyola 1

  Uit de krant van toen: 'Wat een groots prachtig gebouw is het retraitehuis! De terreinen beslaan een oppervlakte van 6 ½ hectaren. Het geheel wordt omsloten door een brede gracht, tal van perken en paden, boompjes en planten en bloemgewassen zijn in den uitgestreken tuin aangebracht en wachten om eens door groei en bloei de schoonheid van Loyola tot de hoogste hoogte te brengen. '

  interieur kapel huize loyola 1

  'De mooie stemmige kapel is opgetrokken in Romaanse stijl en bevat drie altaren. Vijf biechtstoelen zijn zodanig  verzorgd, dat het gedempt sprken voor priester en penitent volstrekt onnodig is. Het aantrekkelijke Godshuis, zo vredig, zo kloosterlijk stil, beantwoord geheel aan wat de retraitanten er komen zoeken.

  het retraitehuis loyola te vught krantenartikel 18 oktober 1913 f 1

   De ruime veranda waar de retraitanten werden ontvangen.

  het retraitehuis loyola te vught krantenartikel 18 oktober 1913 e 1

  Retraitantenkamertje met bidkrukje. ''De vloeren van beton, gedekt door kurk,waarboven zwaar linoleum gelegd is, maken dat het lopen geen gedruis geeft. Veranda, spreekkamers, recreatiezalen, refter, slaapkamers, het verdient alles bijzondere aandacht dat ook de keukens en nog zoveel andere vertrekken zijn in alle opzichten uitstekend en in alles is degelijk rekening gehouden met de hoogste eisen der hygiëne.'

  loyola luchtopname 1

  luchtfoto van het terrein; Loyola is in 1979 gesloopt

  1926 retraite Vught 435 1024x644

  1926, de eerste foto van een retraite in het archief, enkele namen op de volgende foto.

  1926 retraite Vught enkele namen 1024x675

  1926, namen bij de vorige foto

  1927 ong. onbekende retraite 817 1024x640

  1927 middenstands retraitegroep

  1928 1000ste retraite in Loyola Vught 820 1024x599

  1928 foto van de 1000e retraite!

  1928 retraite Vught 437 1024x640

  1928

  1928 retraite 2 600x356

  1928 de namen

  1929 retraite 064 600x398

  1929

  1929 retraite 065 552x600

  1929 de namen

  1930 retraite gym 6a en b WHoltzer 403 1024x668

  1930, hbs 5 en gym 6

  1930 retraite 059 600x433

  1930 de namen

  1931 retraite gym6 hbs5 1203 1024x569

  1931, hbs 5 en gym 6; vanf 1931 staat er vaak een hond, soms zelfs 2, op de foto. Eén keer zelfs een schaap. Na 1946 komen er geen dieren meer op retraite.

  1931 retraite 2 437x600

  1931 de namen

  1932 retraite 615 1024x664

  1932

  1932 retraite 2 600x453

  1932 de namen

  1933 retraite Loyola Vught gym 6 hbs 5 505 1024x717

  1933, hbs 5 en gym 6

  1933 retraite 351x600

  1933 de namen

  1934 onbekende. retraite 829 1024x683

  1934, geen beschrijving bekend

  1934 retraite 1 600x379

  1934

  1934 retraite 2 600x406

  1934 de namen

  1935 retraite gym 6 en hbs 5 463 1024x637

  1935, hbs 5 en gym 6

  1935 retraite Loyola en congregatieontbijt namen 1024x686

  Enkele namen uit 1935

  1935 retraite 2 600x533

  1935 de namen

  1935 retraite Loyola Vught gym en hbs met namen 607x768

  1935 gym 6 en hbs 5

  1936 retraite abituri nten Manresa Venlo gym en hbs 465 1024x627

  1936 Deze foto is niet in Vught genomen maar in Venlo. Daar hadden de jezuïeten aanvankelijk nog een tweede retraitehuis dat niet onder deed voor Loyola in Vught. Manresa heette aanvankelijk Aloysius en het gebouw bestaat nog steeds in Venlo. Zie volgende foto!

  1936 retraite 1 600x407 Huize Manresa

  Huize Manresa is een verdwenen kasteel, voormalig klooster en retraitehuis in Venlo. Het door de Stichting Sint-Bonifatius gebouwde kasteel werd in 1908 in gebruik genomen door de Jezuïeten. Tot 1794 stond hier de galg en om die reden wordt het gebied ook Galgenberg genoemd. De naam Manresa verwijst naar de stad waar de stichter van de orde, Ignatius van Loyola, is geboren. Het complex omvatte verder het tegenwoordige Park Manresa en de later gebouwde Don Boscokerk. Vanaf 1966 deed het landgoed dienst als bezinnings- en gesprekscentrum. Doordat het noviciaat werd verplaatst, werd het centrum echter gesloten. In 1973 werd Manresa in gebruik genomen als retraitehuis voor bejaarde geestelijken. Rond de eeuwwisseling waren de laatste bewoners vertrokken en stond het complex enige tijd leeg. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd vervolgens een plan opgesteld voor nieuwbouw van 56 woningen. Het complex werd rond die tijd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.

  1936 retraite Noordwijk 1024x636

  1936, retraite in Noordwijkerhout

  1936 retraite 055 600x445 1937 retraite hbs Vught 1024x655

  1937 hbs 5

  1936 retraite 2 600x445 1939 retraite 002 1024x663

  1939

  1939 retraite met namen 477x768

  1939

  1940 retraitefoto 1024x687

  1940

  1940 41 retraite hbs5 1024x669

  1940-1941 hbs 5

  1941 retraite HBS 2 1024x676

  1941 hbs, namen

  1941 retraite HBS 691x768

  1941 hbs, namen

  1942 retraite gym 6 Loyola Vught 750 1024x640

  1942 gym 6

  1942 retraite 1024x574

  1942

  1946 47 retraitefoto 1024x621

  1946-1947

  1947 retraite 600 518x768

  1947

  1947 retraitefoto 1024x622

  1947

  1947 1948 retraite Vught 2 506x768

  1947-1948

  1947 1948 retraite Vught 513x768

  1947-1948

  1947 1948 retraitefoto 2 1024x702

  1947-1948

  1947 1948 retraitefoto 1024x622

  1947-1948

  1948 retraite 576 1024x641

  1947-1948

  1948 retraite 599 1024x624

  1948

  1948 retraite gym 6 550 595x768

  1948 gym 6

  1948 retraite met klas van St Jan L Toneman 679 1024x630

  1948 retraite met klas van Sint Jan, foto van L. Toneman, namen op volgende foto.

  1948 retraite met klas van St Jan namen L Toneman 680 1024x649

  1948 namen op achterzijde vorige foto

  1948 49 retraite hbs en gym 1003x768

  1948-1949 hbs en gym

  1948 1949 retraitefoto 1024x644

  1948-1949

  1949 Retraite 1024x658

  1949

  1949 retraite 581 1024x642

  1949

  1949 retraite L Toneman 678 1024x626

  1949, foto L. Toneman

  1949 retraite 581 600x376 1949 Retraite 1024x640

  1949

  1949 retraitefoto 1024x647

  1949

  1949 50 retraite hbs en gym namen 1024x618

  1949-1950 namen

  1952 Retraite Vught Ben Sluijters 1024x537

  1952, foto van Ben Sluijters

  1953 retraite hbs 5 JvStaaij 401 1024x655

  1953 hbs, foto van J. van Staaij

  1954 retraite 2 1024x659

  1954

  1956 docentenretraite  Coesmans 936 1024x474

  1956 retraite van AC-docenten, maar hier zitten ook veel onbekenden tussen, misschien van Sint Jan?

  1956 retraite gym Vught 1024x645

  1956 de laatste foto van een retraite in Vught, gym 6

  1959 retraite hbs 4 1024x645

  1959 hbs

  onbekend retraite docenten 1527 1024x700

  1959, dit zou nog wel eens in retraitehuis Manresa, Venlo geweest kunnen zijn.

  1959 retraite hbs 0 1024x691

  1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

  1959 retraite hbs 1 1024x678

  1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

  1959 retraite hbs 3 1024x676

  1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

  1959 retraite hbs 5 1024x719

  1959, retraite hbs, maar niet meer in Vught

  1966 5hbsA contactdagen Delft Stan Rijven 9309x 1023x768

  contactdag hbs 5a in Delft, op de voorgrond Stan Rijven

   retraite 5hbsB 9375x 1017x768

  Op het middelste tentje staat 'Retraite HBS 5b'. Misschien onderdeel van een examenstunt? Zo te zien bezig met ochtendgymnastiek. Let op de zandhoopjes, een keer per jaar kreeg het veld een zandlaag, opgebracht en uitgespreid door amanuensis Herman. Links is het zand al uitgeharkt, rechts nog niet.

  Het grootste deel van de foto's op deze site is auteurs- en portretrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Ino Mulders.