Home

    /1
    Tags:
    1926 luchtfoto 0651

    1926, 3 jaar na de bouw maar het AC leidt elders al leerlingen op vanaf 1917

    Het grootste deel van de foto's op deze site is auteurs- en portretrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Ino Mulders.